Orderboek beurs­gang Kiadis Pharma gevuld

Woensdag 24 juni 2015, AMSTERDAM (Dow Jones)–Kiadis Pharma nv (KDS.AE) maakt woens­dag bek­end dat het order­boek voor de gep­lande beurs­gang van het bio­far­ma­ceutis­che con­cern uit Amsterdam gevuld is.
In totaal is ingetek­end op 2.272.727 aan­de­len, aldus Kiadis in een pers­bericht. Dit aan­tal kan eventueel met max­i­maal 15% wor­den uit­ge­breid tot 2,61 miljoen stuks. Daarnaast is er nog de over­toewi­jz­ing­sop­tie, waarmee nog eens 15% van het aan­tal nieuwe aan­de­len kan wor­den uit­gegeven.
De aan­bied­ingspe­ri­ode ging van start op 17 juni en loopt naar verwacht­ing tot 30 juni 12.00 uur voor par­ti­c­uliere beleg­gers en tot 30 juni 16.00 uur voor insti­tu­tionele beleg­gers.
De uitein­delijke resul­tat­en, de toewi­jz­ing aan par­ti­c­uliere beleg­gers en de defin­i­tieve aan­bied­ing­spri­js wor­den naar verwacht­ing op of rond 1 juli gepub­liceerd.
De band­breedte van de aan­bied­ing­spri­js is momenteel gesteld op EUR 11,00 en EUR 13,75 per aan­deel, wat resul­teert in een mark­tkap­i­tal­isatie van het bedri­jf van EUR 160 miljoen tot EUR 170 miljoen. De opbrengst van de emissie zal op basis hier­van tussen de EUR 28,1 miljoen en EUR 37,2 miljoen liggen.
De aan­bied­ing bestaat uit een open­baar aan­bod aan par­ti­c­uliere en insti­tu­tionele beleg­gers in Nederland en Belgie, een onder­handse plaats­ing in de Verenigde Staten en onder­handse plaatsin­gen bij bepaalde gek­wal­i­ficeerde en/of insti­tu­tionele beleg­gers in de rest van de wereld.
Zakenbank Kempen & Co treedt op als Sole Global Coordinator, en Kempen & Co en KBC Securities tre­den samen op als Joint Bookrunners. Peel Hunt is aangesteld als Co-Manager.
Door Ben Zwirs; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; ben.zwirs@wsj.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *